Kalendarz
Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Author Archive

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Pułtusku przy ul. Aleja Tysiąclecia 25

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem od dnia 01.10.2020 r. lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 21,50 m2 z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowo – handlowe w Pułtusku przy ul. Aleja Tysiąclecia 25.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2020 roku w biurze Spółdzielni pok. 11 o godz. 11.00.
Lokal posiada media ( c.o.; c.w.; z.w.). Cena wywoławcza za eksploatację – 12 zł za 1 m2 pow. użytkowej + media + obowiązujący VAT.

Apel do mieszkańców

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku prosi wszystkich mieszkańców Spółdzielni o telefoniczne bądź e-mailowo sml-wpultusk@wp.pl:
– zgłaszanie wszelkich problemów natury technicznej,
– załatwianie spraw administracyjnych  i finansowych itp.
Osobisty kontakt z pracownikami w biurze Spółdzielni możliwy jest wyłącznie  w sytuacjach nadzwyczajnych.

Ogłoszenie

W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym wszystkie zebrania i zgromadzenia planowane w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku zostają odwołane.

Uzasadnienie zmian wysokości opłat za lokale mieszkalne w 2020 r.

Opłaty z tytułu użytkowania lokali dzielą się na zależne i niezależne od Spółdzielni.
I. Opłaty zależne od Spółdzielni.
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni podjęli decyzję, że wysokość opłat za eksploatację zasobów Spółdzielni, fundusz remontowy, sprzątanie klatek schodowych, opłata za wodomierz pozostaje na niezmienionym poziomie.

 1. Eksploatacja
  Opłaty naliczane właścicielom i użytkownikom lokali mieszkalnych mają charakter cen kalkulacyjnych. Działalność spółdzielni w zakresie eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) traktowana jest jako działalność niezarobkowa i prowadzona jest bezwynikowo.
  Na podstawie art. 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dla potrzeb kalkulacji stawek na nieruchomościach przyjęto, że w równym stopniu wg powierzchni użytkowych będą partycypowały w kosztach eksploatacji wszystkie typy lokali bez względu na ich tytuł prawny.
  Zgodnie z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla wszystkich nieruchomości pomniejszono koszty o pożytki z części wspólnych na nich występujące.
  Wysokość opłaty za eksploatację dla poszczególnych nieruchomości jest różna i nie ulega zmianie.
 2. Fundusz remontowy
  Wysokość opłaty na fundusz remontowy w 2020 r. pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 1,00 zł/m2p.u.
 3. Opłata za sprzątanie klatek schodowych dla poszczególnych nieruchomości jest różna i pozostaje bez zmian.
 4. Opłata za wodomierz
  Wysokość opłaty za wodomierz w 2020 roku pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 2,30 zł za wodomierz.

Aby przeczytać więcej otwórz załącznik.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

INFORMACJA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej informuje, iż zgodnie z  Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą nr XIX/185/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku, z dniem 01.01.2020r. w naszej Spółdzielni będzie obowiązywała selektywna zbiórka odpadów komunalnych (segregacja). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku opłaty za selekcjonowane odpady przedstawiają się jak poniżej:

 1. Gospodarstwo jednoosobowe – 17,00 zł
 2. Gospodarstwo dwuosobowe – 34,00 zł
 3. Gospodarstwo trzyosobowe – 46,00 zł
 4. Gospodarstwo czteroosobowe – 58,00 zł
 5. Gospodarstwo pięcioosobowe – 68,00 zł
 6. Gospodarstwo sześcioosobowe – 76,50 zł
 7. Gospodarstwo siedmioosobowe – 83,50 zł
 8. Gospodarstwo ośmioosobowe i większe – 92,50 zł

Brak selektywnej zbiórki odpadów będzie skutkował naliczaniem przez Burmistrza ustawowej kary w wysokości podwójnej opłaty.

W celu zabezpieczenia warunków techniczno – organizacyjnych dla potrzeb selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych, Urząd Miasta wyposaży altany śmietnikowe na terenie Spółdzielni w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz ich odbiór zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie dwa razy w roku w terminach wskazanych przez Odbiorcę.  Poza wskazanymi terminami odpady wielkogabarytowe należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) we własnym  zakresie. Odpady remontowe i budowlane należy dostarczać do PSZOK we własnym zakresie.

Adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

ul. Rybitew 32, 06-100 Pułtusk                                                            

lub

Płocochowo 95, 06-100 Pułtusk

Spółdzielnia zabezpieczy:

 1. System zamykania altan śmietnikowych, umożliwiający dostęp do nich wyłącznie mieszkalnych budynków przypisanych do danej altany.
 2. Altany na odpady będą objęte nowymi systemami dozorowania w zależności do ich specyfiki. Ma to na celu eliminację podrzucania odpadów przez osoby nie upoważnione do korzystania z nich i terenu wokół.
 3. Przypadki składowania odpadów niezgodnie z prawem przez osoby trzecie będą zgłaszane do organów porządkowych (Straż Miejska, Policja) , ścigane.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania  odpadami komunalnymi.

Selektywna zbiórka odpadów jest procesem nieodwołalnym. Wynika z Prawa Europejskiego w zakresie wykorzystania surowców wtórnych, szeroko pojętej troski o środowisko naturalne, co leży w interesie nas wszystkich.

System ten pozwala na obniżenie opłat za odpady, co dodatkowo powinno skłaniać do ich selekcji.

Segregowanie odpadów musi stać się nowym codziennym nawykiem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Bardzo istotna jest tutaj dobrze pojęta solidarność mieszkańców, wzajemne zwracanie sobie uwagi na konieczność selekcji odpadów, bo każde odstępstwo od obowiązujących zasad będzie skutkowało opłatami karnymi. Ważne jest również kontrolowanie i zapobieganie dostępu osób trzecich do wiat śmietnikowych, nie udostępnianie kluczy, kodów i innych narzędzi dostępowych do wiat śmietnikowych. Umożliwianie korzystania osobom trzecim jest zabronione, ponieważ niesie duże ryzyko niewłaściwego segregowania odpadów, za co odpowiedzialność finansową poniosą wszyscy mieszkańcy budynków przyporządkowanych do danej wiaty śmietnikowej.

Szczegółowe zasady zbiórki odpadów komunalnych określa Regulamin porządku domowego, a w szczególności Dział VI.

Po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą  zaktualizowany Regulamin porządku domowego ukaże się na stronie internetowej www.smlwpultusk.pl.

                                                                                                                      Administracja SML-W w Pułtusku

Lokale do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku posiada do wynajęcia dwa lokale użytkowe!
Lokalizacja – Pułtusk ul. Na Skarpie 10
Powierzchnia łączna – 220,44 m2
Powierzchnia I – 75,50 m2
Powierzchnia II – 144,94 m2
Możliwość połączenia w jeden lokal.
Wyposażenie: witryny, c.o.; c.w.
Cena wynajmu do negocjacji.
Kontakt telefoniczny: 23 692 52 27, 23 692 55 82.