Kalendarz
Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku zawiadamia, że w dniu 16.06.2018 r. (sobota) o godz. 900 w Auli Audytorium Maximum I piętro Akademii Humanistycznej w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 17, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) wnioskowej.

5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 27.05.2017 r.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok oraz przedstawienie informacji w sprawie realizacji wniosków z WZ w 2017 r. – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Informacja Zarządu o planach działalności Spółdzielni na rok 2018.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.
13. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Spółdzielni.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
16. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni.
17 .Przedstawienie zgłoszonych wniosków na WZ i głosowanie nad nimi.

18. Zamknięcie obrad.

 

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 27.05.2017 r. oraz materiały na WZ będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Tysiąclecia 11  od dnia 01.06.2018 r.
Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznania się z tymi dokumentami oraz prawo zgłaszać do Zarządu Sp-ni projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał i żądań muszą być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni na piśmie.
Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu tożsamości i zaproszenia na Walne Zgromadzenie.

Zarząd SMLW

Comments are closed.