Kalendarz
Styczeń 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

INFORMACJA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej informuje, iż zgodnie z  Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą nr XIX/185/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku, z dniem 01.01.2020r. w naszej Spółdzielni będzie obowiązywała selektywna zbiórka odpadów komunalnych (segregacja). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku opłaty za selekcjonowane odpady przedstawiają się jak poniżej:

 1. Gospodarstwo jednoosobowe – 17,00 zł
 2. Gospodarstwo dwuosobowe – 34,00 zł
 3. Gospodarstwo trzyosobowe – 46,00 zł
 4. Gospodarstwo czteroosobowe – 58,00 zł
 5. Gospodarstwo pięcioosobowe – 68,00 zł
 6. Gospodarstwo sześcioosobowe – 76,50 zł
 7. Gospodarstwo siedmioosobowe – 83,50 zł
 8. Gospodarstwo ośmioosobowe i większe – 92,50 zł

Brak selektywnej zbiórki odpadów będzie skutkował naliczaniem przez Burmistrza ustawowej kary w wysokości podwójnej opłaty.

W celu zabezpieczenia warunków techniczno – organizacyjnych dla potrzeb selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych, Urząd Miasta wyposaży altany śmietnikowe na terenie Spółdzielni w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz ich odbiór zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie dwa razy w roku w terminach wskazanych przez Odbiorcę.  Poza wskazanymi terminami odpady wielkogabarytowe należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) we własnym  zakresie. Odpady remontowe i budowlane należy dostarczać do PSZOK we własnym zakresie.

Adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

ul. Rybitew 32, 06-100 Pułtusk                                                            

lub

Płocochowo 95, 06-100 Pułtusk

Spółdzielnia zabezpieczy:

 1. System zamykania altan śmietnikowych, umożliwiający dostęp do nich wyłącznie mieszkalnych budynków przypisanych do danej altany.
 2. Altany na odpady będą objęte nowymi systemami dozorowania w zależności do ich specyfiki. Ma to na celu eliminację podrzucania odpadów przez osoby nie upoważnione do korzystania z nich i terenu wokół.
 3. Przypadki składowania odpadów niezgodnie z prawem przez osoby trzecie będą zgłaszane do organów porządkowych (Straż Miejska, Policja) , ścigane.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania  odpadami komunalnymi.

Selektywna zbiórka odpadów jest procesem nieodwołalnym. Wynika z Prawa Europejskiego w zakresie wykorzystania surowców wtórnych, szeroko pojętej troski o środowisko naturalne, co leży w interesie nas wszystkich.

System ten pozwala na obniżenie opłat za odpady, co dodatkowo powinno skłaniać do ich selekcji.

Segregowanie odpadów musi stać się nowym codziennym nawykiem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Bardzo istotna jest tutaj dobrze pojęta solidarność mieszkańców, wzajemne zwracanie sobie uwagi na konieczność selekcji odpadów, bo każde odstępstwo od obowiązujących zasad będzie skutkowało opłatami karnymi. Ważne jest również kontrolowanie i zapobieganie dostępu osób trzecich do wiat śmietnikowych, nie udostępnianie kluczy, kodów i innych narzędzi dostępowych do wiat śmietnikowych. Umożliwianie korzystania osobom trzecim jest zabronione, ponieważ niesie duże ryzyko niewłaściwego segregowania odpadów, za co odpowiedzialność finansową poniosą wszyscy mieszkańcy budynków przyporządkowanych do danej wiaty śmietnikowej.

Szczegółowe zasady zbiórki odpadów komunalnych określa Regulamin porządku domowego, a w szczególności Dział VI.

Po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą  zaktualizowany Regulamin porządku domowego ukaże się na stronie internetowej www.smlwpultusk.pl.

                                                                                                                      Administracja SML-W w Pułtusku

Comments are closed.