2. Rada Nadzorcza

 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Sepełowski Zbigniew Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Morawska Agnieszka Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Osowiecka Teresa Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Ciesielski Grzegorz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Truszkowski Henryk Przewodniczący Komisji Gospodarczej
6. Kieszek Ewa Członek
7. Kozakiewicz Katarzyna Członek
8. Moroza Mieczysław Członek
9. Skalik Stanisław Członek
10. Uliczny Piotr Członek
11. Zwaliński Wiesław Członek