Kalendarz
Grudzień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku przy ul. Aleja Tysiąclecia 11 , tel. 023 692 52 27 lub 023 692 55 82,

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

 na  ustanowienie prawa odrębnej własności  lokalu  mieszkalnego   z odzysku wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej: w Pułtusku przy ul. 13 Pułku Piechoty 7  m 2 o pow. użytkowej 37,80m2, składającego się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z  wc , przedpokoju, usytuowanego na parterze. Lokal wymaga remontu.

Wartość lokalu została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 101 700 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednie wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  lokalu do dnia 11.12.2020r.  na rachunek Spółdzielni nr 10 1020 1592 0000 2902 0012 3323.

Za dokonanie wpłaty uznaje się wpływ środków finansowych na w/w rachunek Spółdzielni.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2020r  o godz. 1100 w świetlicy osiedlowej Spółdzielni przy ul. Na Skarpie 8 w Pułtusku .

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu. Przystąpienie do przetargu wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka , zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wymagane jest okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z KRS. Na wypadek nie dokonania przez bank przelewu wadium wpłaconego przez osobę zamierzającą wziąć udział w niniejszym przetargu, zaleca się posiadanie przy sobie dowodu jego wpłaty.

Wygrywający przetarg obowiązany jest w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu  wnieść na konto Spółdzielni cenę wylicytowaną mieszkania pomniejszoną o wpłacone wadium.

Wygrywający przetarg traci wadium, jeżeli  w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wpłaci wylicytowanej ceny  lokalu.

Nabywca jest zobowiązany pokryć koszty notarialne, opłaty sądowe oraz koszty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Lokal można oglądać w dni robocze po uprzednim zgłoszeniu się w administracji  Spółdzielni lub uzgodnieniu telefonicznym  tel. 0236925582 , 0236925227 wew. 32.

Szczegółowych informacji o mieszkaniu i warunkach przetargu udziela Zarząd Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego, w związku z ogłoszonym stanem epidemii (Dz. U z dnia 20.03.2020 r. poz.491) z uwagi na zakażenie wirusem SARS-Cov-2 (COVID-19) informujemy, że:
1) Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
2) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zakrycie ust i nosa maseczką albo przyłbicą przez cały czas trwania przetargu oraz zachowanie dystansu społecznego.
Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa osób uczestniczących w przetargu prosimy o dostosowanie się do obowiązującego reżimu sanitarnego oraz wprowadzonych regulacjami prawnymi ograniczeń, wymogów i obostrzeń, przez cały czas trwania procedury przetargowej. Osoby niespełniające powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do wzięcia udziału w przetargu.

Lokal przy ul. Aleja Tysiąclecia 11 do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku posiada do wynajęcia od dnia 01.09.2020 r. lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 141,12 m2 w Pułtusku przy ul. Aleja Tysiąclecia 11 – biurowiec.
Oferty najmu z oferowaną ceną i rodzajem działalności przyjmujemy do dnia 21.08.2020 roku w biurze Spółdzielni ul. Aleja Tysiąclecia 11; 06-100 Pułtusk do godz. 15.00.
Lokal posiada media ( c.o.; c.w.; z.w.).
Oferowana cena zawierać będzie opłaty za eksploatację za 1 m2 pow. użytkowej + obowiązujący VAT. Do opłat doliczana będzie opłata za media + obowiązujący VAT.
Zastrzegamy prawo do wyboru oferty bez uzasadnienia.

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Pułtusku przy ul. Aleja Tysiąclecia 25

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem od dnia 01.10.2020 r. lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 21,50 m2 z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowo – handlowe w Pułtusku przy ul. Aleja Tysiąclecia 25.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2020 roku w biurze Spółdzielni pok. 11 o godz. 11.00.
Lokal posiada media ( c.o.; c.w.; z.w.). Cena wywoławcza za eksploatację – 12 zł za 1 m2 pow. użytkowej + media + obowiązujący VAT.

Apel do mieszkańców

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku prosi wszystkich mieszkańców Spółdzielni o telefoniczne bądź e-mailowo sml-wpultusk@wp.pl:
– zgłaszanie wszelkich problemów natury technicznej,
– załatwianie spraw administracyjnych  i finansowych itp.
Osobisty kontakt z pracownikami w biurze Spółdzielni możliwy jest wyłącznie  w sytuacjach nadzwyczajnych.

Ogłoszenie

W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym wszystkie zebrania i zgromadzenia planowane w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku zostają odwołane.

Uzasadnienie zmian wysokości opłat za lokale mieszkalne w 2020 r.

Opłaty z tytułu użytkowania lokali dzielą się na zależne i niezależne od Spółdzielni.
I. Opłaty zależne od Spółdzielni.
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni podjęli decyzję, że wysokość opłat za eksploatację zasobów Spółdzielni, fundusz remontowy, sprzątanie klatek schodowych, opłata za wodomierz pozostaje na niezmienionym poziomie.

 1. Eksploatacja
  Opłaty naliczane właścicielom i użytkownikom lokali mieszkalnych mają charakter cen kalkulacyjnych. Działalność spółdzielni w zakresie eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) traktowana jest jako działalność niezarobkowa i prowadzona jest bezwynikowo.
  Na podstawie art. 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dla potrzeb kalkulacji stawek na nieruchomościach przyjęto, że w równym stopniu wg powierzchni użytkowych będą partycypowały w kosztach eksploatacji wszystkie typy lokali bez względu na ich tytuł prawny.
  Zgodnie z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla wszystkich nieruchomości pomniejszono koszty o pożytki z części wspólnych na nich występujące.
  Wysokość opłaty za eksploatację dla poszczególnych nieruchomości jest różna i nie ulega zmianie.
 2. Fundusz remontowy
  Wysokość opłaty na fundusz remontowy w 2020 r. pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 1,00 zł/m2p.u.
 3. Opłata za sprzątanie klatek schodowych dla poszczególnych nieruchomości jest różna i pozostaje bez zmian.
 4. Opłata za wodomierz
  Wysokość opłaty za wodomierz w 2020 roku pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 2,30 zł za wodomierz.

Aby przeczytać więcej otwórz załącznik.